Projektek

Támogatás - Általános Szerződési Feltételek

A 444.hu honlapon keresztül megvalósuló eseti célzott támogatás nyújtásra vonatkozóan

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: ÁSZF – a Magyar Jeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid név: Magyar Jeti Zrt., székhely: 1024 Budapest, Margit körút 5. B. ép., adószáma: 24298083-2-41, cégjegyzékszáma: 01-10-048381, képviseli: Kardos Gábor Miklós vezérigazgató) mint támogatott– a továbbiakban: Kedvezményezett – és azon személyek közötti támogatási szerződés feltételeit tartalmazzák, akik az erre kialakított felületen történő kattintás útján saját vagyonuk rovására pénzbeli támogatást nyújtanak Kedvezményezett részére (Kedvezményezett és Támogató a továbbiakban együttesen: Felek).

1.2. Rögzítésre kerül, hogy Kedvezményezett hosszú távú célja a 444.hu megnevezésű portál fenntartása és működtetése. A 444.hu egy olyan internetes portál, melynek elsődleges célja az aktuális közéleti, politikai, társadalmi eseményekről, hírekről való kiegyensúlyozott, objektív tájékoztatás. Vannak azonban olyan, elsősorban tartalmi- vagy a portál fenntartásával/működtetésével összefüggő tervezett projektek, amelyek az olvasók célzott támogatása nélkül nem valósulhatnak meg.

1.3. Rögzítésre kerül, hogy a Kedvezményezett a közösségi finanszírozás megvalósítása érdekében Honlapot hozott létre és tart fenn (https://projekt.444.hu), amely keretet nyújt a 3. pontban körülírt finanszírozási formák működésére. A Kedvezményezett a Honlapon ismerteti a folyamatban lévő, támogatható projekteket.

1.4. A Felek rögzítik, hogy a Honlap fenntartója a Kedvezményezett, annak működéséért teljes felelősséggel tartozik.

2. A szerződés létrejötte

2.1. A támogatási szerződés létrejöttéhez az szükséges, hogy Támogató a Honlapon körülírt különböző támogatási lehetőségek valamelyike kiválasztása útján a Kedvezményezettnek saját vagyona terhére célzott pénzbeli támogatást nyújtson.

2.2. A Támogató az általa választott projektre vonatkozó támogatási összeg megfizetésével fejezi ki a Kedvezményezett számára, saját döntése alapján, a saját vagyona terhére történő támogatási szándékát.

2.3. A Honlapon a támogatás kiválasztását és az adatok megadását követően olvashatóak a Kedvezményezett jelen dokumentumban foglalt általános szerződési feltételei, amely feltételek Támogatói elfogadását követően az eseti célzott támogatási szerződés a Támogató és a Kedvezményezett közt minden további aktus nélkül létrejön, egyben a Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatást köszönettel elfogadja.

2.4. A létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Kedvezményezett azt a 4.3.3. pont szerinti regisztráció újtán rögzíti. Az ÁSZF a https://projekt.444.hu oldalon annak létezéséig elérhető lesz. A szerződés nyelve a magyar. A Kedvezményezett a regisztrációról, a Támogató befizetéséről, a megvalósuló és a meg nem valósuló projektekről, valamint az esetleges frissítésekről automatikusan e-mailt küld a Támogatónak az általa megadott e-mail címre.

2.5. A projekt.444.hu oldalon aktivált projektek abban az esetben valósulnak meg, amennyiben a projekt adatlapján feltüntetett célösszeg összegyűlik vagy a projekt a 3.4. pont alapján Célösszegtől független projektként kerül meghirdetésre. A jelen pontban rögzítettektől való bármilyen esetleges eltérést a Kedvezményezett kifejezetten és egyértelműen, előzetesen jelzi a projektoldalon.

3. A támogatható projektek támogatás típusa szerint

3.1. Önálló támogatás
A támogatás megvalósulhat támogatási szándék előrejelzésének (lásd 4.5. pont) formájában. A támogatás célja elsősorban olyan tartalmi vagy fejlesztési projektekhez való hozzájárulás, amelyek a Támogatók támogatása nélkül nem valósulnának meg. A Kedvezményezett az Önálló támogatásról számlát kiállítani nem köteles, adójogi értelemben is támogatásnak minősül.

3.2. Viszonossági támogatás
A támogatás megvalósulhat oly módon, hogy a Támogató viszonossági alapon terméket vagy szolgáltatást kap a támogatás fejében (lásd 4.5. pont). Elsősorban olyan, tárgyiasult formát öltő terméket vagy szolgáltatást takaró projektek létrejöttére irányul a támogatás, amelyek a Támogatók támogatási szándékának kifejezése nélkül nem valósulnának meg. Azzal, hogy a Támogató az adott viszonossági formában történő támogatási módot választja, azt a szándékát fejezi ki, hogy az általa támogatásként nyújtott összeg a kiválasztott termék vagy szolgáltatás létrejöttét, illetve megvalósulását szolgálja. A támogatás kifejezetten nem ellenérték fejében történő adásvételre vagy ellenérték fejében történő szolgáltatás igénybevételére irányul. A Kedvezményezett a termékre vagy szolgáltatásra mindenkor érvényes mértékű számlát bocsát ki a Támogatónak (lásd 3.5. pont).

3.3. Vegyes támogatás
Vegyes támogatásról van szó abban az esetben, amikor a 3.2 pontban körülírt Viszonossági támogatáson túlmenően a felület lehetőséget biztosít a Támogató számára további támogatási összeg megfizetésére. Ebben az esetben a Viszonossági támogatáson túl megfizetett pénzösszeg Önálló támogatásnak minősül, ezért arról a Kedvezményezett az Önálló támogatásra vonatkozó szabályok szerint nem állít ki számlát (lásd 3.1. pont), míg a Viszonossági támogatásról a 3.2. pont alapján számlát állít ki.

3.4. Célösszegtől független támogatás
Célösszegtől független támogatás esetén a támogatás célja olyan projektekhez való hozzájárulás, amelyek a Támogatók támogatása nélkül is megvalósulnak, ezért a Támogató bankszámlája a támogatás összegével a támogatás megtételekor megterhelésre kerül. A projekt ebben az esetben is tartalmazhat viszonosságot. Kedvezményezett a célösszegtől független támogatásról csak akkor köteles számlát kiállítani, ha a projekt viszonosságot tartalmaz. A számla kiállítására ilyen esetben a Viszonossági támogatásra (3.2.) vagy a Vegyes támogatásra (3.3.) vonatkozó szabályok irányadók.

3.5. Számlaadás időpontja

A 3.2. és 3.3. pontokban rögzített támogatási formák esetében a Kedvezményezett abban az esetben bocsát ki számlát, az azt követő 5 napon belül, ha az adott projekt eléri a célként megjelölt összeget és a Támogató számlájáról a terhelés megtörténik. Számlát a Kedvezményezett abban az esetben tud kiállítani, ha a Támogató a támogatás folyamat során a számlaadáshoz szükséges adatokat valós adatokkal (név, cím) feltöltötte. Ennek hiányában Kedvezményezett a befizetett támogatási összeget Önálló támogatásnak (3.1) tekinti, így viszonossági alapon terméket vagy szolgáltatást (3.2) nem nyújthat. A megvalósuló projektekről lásd 5.1. pont.

4. A szerződés tárgya és tartalma

4.1. A támogatás célja
Felek megállapítják, hogy a támogatás célja, hogy segítséget nyújtson a Kedvezményezett által megvalósítani kívánt projekt vagy projektek létrejöttéhez.

4.2. Támogatási módok
A Kedvezményezett részére a projekt.444.hu oldalon elhelyezett aktív projektek adatlapján megtalálható támogatási kategóriákból választva lehet támogatást nyújtani az ott megjelölt összegben/összegekben.

4.3. A támogatási folyamat, a szerződés létrejötte

4.3.1. Ahhoz, hogy valaki Támogatóvá és így a jelen szerződés alanyává váljon, az szükséges, hogy a 3. pont szerinti támogatási típusok valamelyikét kiválasztva a 4.4. pontban körülírt, és a Honlapon is felsorolt fizetési módok útján támogatást nyújtson a Kedvezményezettnek.

4.3.2. Abban az esetben, ha Támogató a 4.4. pont szerinti folyamat elvégzését követően újra támogatni szeretné a Kedvezményezettet, úgy ezt a folyamat megismétlése útján teheti meg.

4.3.3. A projekt.444.hu közösségi finanszírozás céljából létrejött oldal használata regisztrációköteles. Támogató tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatással egyidejűleg regisztrál az oldalon email címe, Facebook profilja vagy Google profilja megadásával, úgy ezzel hozzájárul, hogy a Kedvezményezett hírlevelet – a továbbiakban: Hírlevél – küldjön részére, amelyben részletesen beszámol a Kedvezményezett tevékenységéről, a projekt állásáról, státuszáról, ennek keretében a Támogató által juttatott támogatás felhasználásáról. A Hírlevelet Kedvezményezett a Támogató Honlapon történt regisztrációja során megadott elektronikus elérhetőségére küldött elektronikus üzenet formájában – a továbbiakban: E-mail – juttatja el részére.

4.3.4. A támogatás nyújtásával kapcsolatos egyedi információkról a Kedvezményezett kérésre a projekt@444.hu elektronikus levélcímen ad tájékoztatást.

4.4. Fizetési módok

4.4.1. A támogatás megvalósulhat a PayPal nevű szolgáltatás által biztosított technikai megoldásokkal.
4.4.2. A támogatás megvalósulhat bankkártyás fizetés útján, a Barion nevű szolgáltatás által biztosított technikai megoldásokkal.
4.4.2.1. Mit jelent a BARION™? A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátaidnak.
4.4.2.2. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
4.4.2.3. Fizess kényelmesen bankkártyával! A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.
Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaszámodat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nemcsak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

Fizetéshez használhatod:
Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
Visa vagy Electron bankkártyádat
Amex bankkártyádat

4.4.2.4. Fizess kényelmesen bankkártya nélkül
Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid, üzletfeleid tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.
4.4.2.5. Ingyenes
A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes, és az is marad.Nincs havi díj sem.

4.4.2.6. Kövesd vásárlásaidat
A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, a weben vagy mobilon. Az ingyenes Barion tárca azonnal jelzi minden vásárlásodat, még azt is látod, mit vettél. Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz.

4.4.2.7. Első a biztonság
A Barion szervereit a Comodo 2048 bites TLS titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót.A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja:

A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

4.5. Kártyaterhelés
A támogatási szándék kifejezését követően bankszámla-terhelés a Támogató által választott összegben az Önálló támogatás (3.1.), a Viszonossági támogatás (3.2.) és a Vegyes támogatás (3.3.) akkor történik meg, amikor egy projekt eléri a célként megjelölt összeget. A célként megjelölt összeg elérése előtt általános esetben bankszámla-terhelés nem történik. Ha a támogatás a 4.4.2. pont szerinti bankkártyás fizetés útján valósul meg a Barion nevű szolgáltatás által biztosított technikai megoldásokkal, úgy a támogatási szándék kifejezését követően kis összegű (100 Ft) bankszámla-terhelés történik a bankkártya validálása végett. A kártyavalidációt követően annak összegét a Kedvezményezett 3 munkanapon belül a Támogatónak megtéríti.

A jelen rendelkezés nem vonatkozik a Célösszegtől független támogatásra (3.4.), mivel ebben az esetben a pénzösszeg projektstátusztól független támogatásnak minősül. Ebben az esetben a Támogató bankszámlája a támogatás összegével a szerződés létrejöttekor megterhelésre kerül, annak a Kedvezményezett általi későbbi visszafizetésére nincs mód.

5. A támogatás felhasználása

5.1. Megvalósuló projekt támogatásának felhasználása
A Kedvezményezett minden támogatható projekt kapcsán tájékoztatást ad arról, hogy az adott projekt megvalósításához milyen összegű támogatásra van szükség adott időszakon belül. Akkor beszélhetünk megvalósuló projektről, ha az adott projekt oldalán célként feltüntetett összeg összegyűlik az ismertetett támogatási időszak alatt. Kedvezményezett az összegyűjtött támogatási összeget a projektoldalon részletezett elképzelés megvalósítására fordítja, a projekt zárását követően a Támogatót e-mailben értesíti a felhasználásról, amely informálásnak olyannak kell lennie, hogy megfeleljen az átláthatóság követelményének.

Abban az esetben is megvalósulhat egy projekt, ha nem gyűlik össze rá a célként ismertetett összeg. A Kedvezményezett dönthet úgy, hogy saját forrásból kiegészíti a hiányzó összeggel a projekt költségvetését. A kiegészítés jogosultság, nem kötelezettség, arról a Kedvezményezett esetenként dönt.

Célösszegtől független támogatás (3.4.) esetén pedig a projekt mindenképp megvalósul.

5.2. Nem megvalósuló projekt
Amennyiben az adott projektre az ismertetett támogatási időszak alatt vagy annak egy esetleges meghosszabbítását követően nem gyűlik össze a célként előre meghatározott összeg, a projekt nem valósul meg, a Támogató bankszámlája nem kerül megterhelésre (4.4.2., 4.5.). A jelen rendelkezés nem vonatkozik a Célösszegtől független támogatáshoz (3.4.) kapcsolódó projektekre.

A Kedvezményezett fenntartja a jogot, hogy egy projektet annak ellenére se valósítson meg, hogy a projektre előirányzott célösszeg összegyűlt. Kedvezményezett a projekt ilyen törlésére csak kivételesen, előre nem látott probléma felmerülése esetén jogosult. A Támogató bankszámlája ebben az esetben sem kerül megterhelésre.

Kedvezményezett ilyen esetben felajánlhat a Támogatónak hasonló értékben támogatható másik projektet vagy általános támogatói programját, amit a Támogató nem köteles elfogadni.

5.3. Az esetleges többlet felhasználása
A projektre beérkező, a célösszeget meghaladó esetleges többlettámogatás sorsáról Kedvezményezett projektenként jogosult döntést hozni. Projekttől függően vagy az adott projekt bővítésére használja fel vagy jogosult az általános támogatói programjában jóváírni azt. Ehhez a Támogató a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

6. Adatkezelés

Felek rögzítik, hogy az ÁSZF Támogató általi elfogadása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulásnak minősül, így Kedvezményezett jogosult Támogató által rendelkezésre bocsátott vagy egyébként a támogatás folyamata során a Kedvezményezett birtokába kerülő adatokat, a jogszabályi keretek között jogosult kezelni, melynek keretében adattovábbítás nem történik. A Kedvezményezett a Támogató bankszámla és/vagy bankkártya adatairól nem szerez információt, így azokat nem rögzíti és nem is tárolja. Az adatkezelés részleteit az adatkezelési tájékoztató tartalmazza. A Kedvezményezett a támogatás fizetési módjával összefüggő adatokat (pl. bankkártya szám, számlaszám stb) nem kezel.

7. A szerződés megszűnése

7.1. A szerződés annak teljesítésével megszűnik. A szerződés akkor minősül teljesítettnek, amikor a Támogató bankszámlája a támogatás összegével megterhelésre kerül és számlaadási kötelezettség esetén a Kedvezményezett a számlát kiállította.

7.2. A szerződés megszűnik akkor is, ha:

  • Önálló támogatás esetén a Támogató bankszámláján a terhelés időpontjában nem áll rendelkezésre a támogatás teljes összege,
  • Viszonossági támogatás esetén a projekt nem valósul meg (5.2. pont),

Vegyes támogatás esetén a szerződésnek csak az a része szűnik meg, amely támogatási típus (Önálló vagy Viszonossági, esetleg mindkettő) kapcsán a szerződés megszűnésének van helye a jelen pont szerint.

7.3. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen támogatási szerződést a 3.1., 3.2. és 3.3. pont szerinti támogatások esetén csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén szüntethetik meg egyoldalú nyilatkozattal vagy tagadhatják meg annak teljesítését. A 3.4. pontban rögzített támogatás esetén a szerződés egyoldalú nyilatkozattal történő megszüntetésének lehetőségét a felek kizárják.

8. Lemondás a visszakövetelés jogáról

Figyelemmel arra, hogy a jelen szerződés kifejezetten nem adásvételre és/vagy szolgáltatásnyújtásra, hanem támogatásnyújtásra irányul, a már megfizetett támogatás visszakövetelésének semmilyen esetben, egyetlen támogatási forma (3. pont) kapcsán sincs helye.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv ajándékozásra vonatkozó rendelkezéseit valamint általános szabályait kell alkalmazni.

A Támogató tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott támogatása nem minősül közérdekű adománynak.